Προγράμματα ψυχοσυναισθηματικής Ολοκλήρωσης Εκπαιδευτικά και Θεραπευτικά Προγράμματα

Πρωινή Ζώνη,

Διαμορφώνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00

  • Τα βασικά θεραπευτικά προγράμματα είναι εργοθεραπεία-λογοθεραπεία- φυσικοθεραπεία.
  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν, ειδική διδασκαλία, ειδική φυσική αγωγή, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία.
  • Εξωτερικά προγράμματα, όπως κυκλοφοριακή αγωγή, κολυμβητήριο, ιππασία, προγράμματα κοινωνικοποίησης και επισκέψεις σε χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των ατόμων.

 

Απογευματινή Ζώνη.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-20:00. Οι δημιουργικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται μέσα από εναλλακτικούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης

  • μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικά.
  • Εξωτερικά προγράμματα με την διαμόρφωση δράσεων κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης
  • Κολυμβητήριο (ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων)

Φόρμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα