• Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων.
    Αφορά την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της οικογένειας, του ανδρόγυνου αλλά και των ίδιων των παιδιών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα.

 

  • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων.
    Αφορά τις ατομικές συνεδρίες των γονέων με την Διεπιστημονική ομάδα ώστε να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση τόσο στη φαρμακευτική αγωγή όσο και για την διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων με το παιδί. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα.

 

  • Ενημέρωση Γονέων.
    Αφορά την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πορεία των παιδιών και προγραμμάτων, την αναζήτηση νέων προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων αλλά και την εν γένη αναθεώρηση του προγραμματισμού. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε δύο με τρεις μήνες.

Φόρμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα