Προγράμματα Κοινωνικοποίησης, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής και Αυτόνομης και Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

 • Καλοκαιρινό Campus.
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται στον χώρο του Σωματείου στην ιδιωτική πλαζ του Αλίμου «Ακτή Του Ήλιου» τους μήνες, Ιούνιος (πρωινή 9:00-14:00 και απογευματινή ζώνη 17:30-20:30), Ιούλιο (μόνο πρωινή ζώνη 9:00-14:00) και Σεπτέμβριο (πρωινή 9:00-14:00 και απογευματινή ζώνη 17:00-20:00). Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση που αναπτύσσεται μέσα από την καθημερινή σχέση με τον κόσμο που βρίσκεται στην ακτή. Η δομή του προγράμματος ενισχύει τις δεξιότητες της καθημερινής ζωής.

 

 • Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης τα Σαββατοκύριακα.
  Το πρόγραμμα θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, με κύριο στόχο την κατά δυνατό εξέλιξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αυτονομία στο άτομο και κυρίως την ομαλή ένταξη του στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα, πέρα από τα στενά και ασφαλή πλαίσια της οικογένειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η χρονική διάρκεια είναι από τις 9:00 το Σάββατο έως τις 17:00 την Κυριακή. Θα υπάρχει προτεραιότητα στις συμμετοχές καθώς αυτή εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών.

 

 • Πολυήμερα Αυτόνομης και Ημιαυτόνομης Διαβίωσης κατά την Χριστουγεννιάτικη, την Πασχαλινή και την καλοκαιρινή περίοδο.
  Το πρόγραμμα πραγματοποιείται Χριστούγεννα και Πάσχα την δεύτερη εβδομάδα των σχολικών διακοπών. Η διαμονή πραγματοποιείται σε διάφορα Ξενοδοχεία, Ξενώνες ή Δασικά Χωριά με δράσεις στο βουνό ή στη θάλασσα. Υπάρχει προτεραιότητα στην συμμετοχή καθώς η υλοποίηση θα εξαρτάται και από την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών του Σωματείου.

 

 • Κατασκηνωτικά προγράμματα.
  Ο Σύλλογος συμμετέχει, ως μέλος της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Αυγούστου

Φόρμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα