Από το 2000 δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική πρόταση ο Επιστημονικός Σύνδεσμος ΝΙΚΗ.

Λειτούργησε από μια επιστημονική ομάδα σε συνεργασία με μια αντίστοιχη ομάδα ατόμων με αναπηρίες και γονέων.

Ο σύνδεσμος είναι νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με Αρ. Καταστ 6450/1998, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης γονέων και κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες,  μέλος της Πανελλήνιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.μεΑ. καθώς και μέλος της διεθνούς οργάνωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία F.T.I.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 • Νοητική Υστέρηση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)
 • Διάφορα Σύνδρομα
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Παραπληγία
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Ψυχωτικές Διαταραχές

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • Παιδοψυχίατρος ( επόπτης των προγραμμάτων)
 • Ψυχολόγος
 • Λογοθεραπευτής
 • Εργοθεραπευτής
 • Φυσιοθεραπευτής
 • Εικαστικός θεραπευτής
 • Μουσικοθεραπευτής
 • Χοροθεραπευτής
 • Καθηγητής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής
 • Κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό ειδικής αγωγής

Victor ArdantΟ Σύλλογος ονομάστηκε Victor Ardant από τον μικρό Victor.