1ο Κοινωνικό Bazaar

Ο Σύλλογος πραγματοποίησε το 1ο Κοινωνικό Bazaar καινούριων ρούχων προς υποστήριξη της Παιδόπολης Αλίμου. Ως κοινωνικός φορέας αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των φορέων ευπαθών ομάδων και προσπαθούμε σε κάθε ευκαιρία να βοηθούμε, όταν οι δυνάμεις μας μάς το επιτρέπουν.