Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικοποίησης, κάναμε πεζοπορία στον Υμηττό και με τη συνδρομή της Anima- Σύλλογος για την Προστασία και Περίθαλψη της Άγριας Ζωής-απελευθερώσαμε χελώνες και περιστέρια στο φυσικό τους περιβάλλον. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή τη δράση, η οποία χαροποίησε απερίγραπτα τα παιδιά μας!