ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επιστημονικός σύνδεσμος
προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων

‘Victor Ardant’ – ΝΙΚΗ

Η έμπειρη διεπιστημονική ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει!

Νοητική Υστέρηση

Αυτισμός

Εγκεφαλική Παράλυση

Παραπληγία

Προβλήματα Συμπεριφοράς

Ψυχωτικές Διαταραχές